piątek, 31 maja 2013

Surowce mineralne budowlane

Krzemionka SiO2

  1. symbol: Si
  2. numer grupy: 14
  3. numer okresu: 3
  4. liczba atomowa 14 (Z)
  5. liczba masowa 28 (A)
  6. liczba elektronów walencyjnych: 4 (numer grupy informuje)
  7. liczba powłok elektronowych: 3 (numer okresu informuje)
  8. liczba protonów w jądrze: 14 (informuje l.atomowa)
  9. liczba elektronów na powłokach: 14
  10. masa atomowa: 18u 

Si nie występuje w stanie wolnym lecz w postaci SiO2 (dwutlenku krzemu). SiO2 może występwać w przyrodzie:

- w postaci krystalicznej (kwarc)
- bezpostaciowa (krzemionka)

DOŚWIADCZENIE 1: BADANIE WŁAŚCIWOŚCI SiO2
Obserwacje: Po podgrzeniu w probówce z NaOH dwutlenek krzemu powoli roztwarza się.

Wniosek: Dwutlenek krzemu nie rozpuszcza się w wodze, nie reaguje z kwasami, reaguje tylko z ługiem sodowym tworząc sół. Dwutlenek krzemu jest tlenkiem o charakterze kwasowym - nie jest tlenkiem kwasotwórczym, gdyż z wodą nie tworzy kwasu.

-/-->  - reakcja nie zachodzi

SiO+ H2O  -/-->
SiO+ HCl -/-->
SiO+ 2NaOH ---> Na2SiO4 + H2O
Na2SiO2 - metakrzemian sodu
SiO2 + 4NaOH ---> Na4SiO2 + 2H2O
Na4SiO4 - ortokrzemian sodu

Powstanie ortokrzemianu i metakrzemianu zależy od ilości i stężenia NaOH.

Wodne roztwory krzemianów to szkło wodne, służy do impregnacji drewna, czyli chroni przed paleniem się. Służy również do produkcji klejów sylikonowych. Dwutlenek krzemu niezależnie od formy krystalicznej czy bezpostaciowej jest bierny chemicznie, nie oreguje z żadnym kwasem oprócz fluorowodorowego (HF)

SiO2 + 4HF ---> SiF4 + 2H2O

Reakcja ta znalazła zastosowanie do matowienia szkła i trawienia napisów na szkle.

DOŚWIADCZENIE 2: Wykrywanie węglanu wapnia w próbce wapienia. Obserwacje: W probówce, która zawiera próbkę wapienia, pod dodaniu kwasu solnego wydziela się gaz.

Wniosek: W probówce tej CaCO3 roztwarza się, a wydzielający się gaz powoduje zmętnienie wody wapiennej -  Ca(OH)2, gazem tym jest CO2

Równanie reakcji:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz